Ικαριώτες Πρόσφυγες στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο Α μέρος

https://www.youtube.com/watch?v=C625SYZQJ9U

Τετάρτη 12 Απριλίου 2023

Ανάδειξη του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο

 

επίσκεψη στο Μουσείο από ελληνόπουλα της Γερμανίας

...αναδημοσίευση από το www.ertnews.gr...

Προωθητικές ενέργειες κάνει ο Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, με στόχο να αναβαθμιστεί η λειτουργία και η προσφορά στη διάσωση της ιστορικής μνήμης, του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου, το οποίο ήδη αποτελεί πόλο έλξης για επισκέψεις από οργανωμένα γκρουπ επισκεπτών. Για το λόγο αυτό ο Δήμος αποφάσισε τη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Συστήνουμε Ομάδα Εργασίας - Διοίκησης Έργου, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

 1. Ιωάννη Σταθά, Δήμαρχο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, ως Πρόεδρο της
  επιτροπής.
 2. Αναστάσιο Παντίσκα, Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Διστόμου, ως μέλος.
 3. Λουκά Δημάκα, Δημοσιογράφο, ως μέλος.
 4. Αμαλία Παπαϊωάννου, Αρχαιολόγος, ως μέλος.
 5. Μίλτο Σφουντούρη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος.
 6. Νικόλαο Μπούρα, υπάλληλο ΚΕΠ Διστόμου, Πρόεδρο Εργαζομένων Συλλόγου ΟΤΑ
  Βοιωτίας & Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Βοιωτίας, ως μέλος .
 7. Χρήστος Παπανικολάου, Εθελοντή λειτουργίας Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού, ως
  μέλος.
  Επί τιμή :
 8. Γιώργο Σφουντούρη, πρώην Δήμαρχος Διστόμου.
 9. Ιωάννη Καϊλη, πρώην Δήμαρχος Διστόμου.
 10. Λουκά Παπαχρήστου, πρώην Δήμαρχος Διστόμου.
 11. Αθανάσιο Πανουργιά, πρώην Δήμαρχος Διστόμου.
 12. Ιωάννη Πατσαντάρα, πρώην Δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.
 13. Ιωάννη Γεωργακό, πρώην Δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.
 14. Αγγελική Κώτσου, ως μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής ιδρύσεως του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού.

  επίσκεψη στρατιωτικών στο Μουσείο
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να παρίστανται και να εκφέρουν γνώμη οι Δημοτικοί και οι Σύμβουλοι της Κοινότητας του Διστόμου.

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η οργάνωση και διοίκηση του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου. Η Διοικούσα Επιτροπή θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα αποφασίζει για θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προβολής του Μουσείου και των δραστηριοτήτων του.

Η διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου θα ενημερώνει εγγράφως τον το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, για τις ενέργειες και αποφάσεις της και θα εισηγείται στην Κοινωφελή
Δημοτική Επιχείρηση τη διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Μουσείου.
Την Διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου θα συνδράμουν στο έργο της το προσωπικό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Πολιτισμού Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, καθώς και οι τοπικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Οι λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου θα καθοριστούν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μουσείου, ο οποίος θα συνταχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση.
Οι αποφάσεις της επιτροπής θα επικυρώνονται από τον Δήμαρχο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου θα προσφέρει τις
υπηρεσίες της αμισθί».
Ο Δήμαρχος
Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας
Ιωάννης Σταθάς

Σχετικά θέματα

Κοσμοσυρροή στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Eλληνόπουλα της Γερμανίας στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου

Τίμησαν την ιστορική μνήμη Κρητικοί που επισκέφτηκαν το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου

Στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου η Σχολή Πεζικού Χαλκίδας

Γερμανοί μαθητές στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου