Ικαριώτες Πρόσφυγες στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο Α μέρος

https://www.youtube.com/watch?v=C625SYZQJ9U

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την πραξικοπηματική απόφαση της κυβέρνησης να ρίξει «μαύρο» στη Δημόσια Ραδιοφωνία Τηλεόραση της χώρας (ΕΡΤ) την 11η Ιούνη 2013, εμείς οι απολυμένοι εργαζόμενοι της Ελεύθερης Αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ που μέσω του αυτοδιευθυνόμενου αγώνα κρατήσαμε την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ανοιχτή με κανονικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα στην υπηρεσία της κοινωνίας, πεπεισμένοι για το δίκιο του αγώνα μας και την επερχόμενη νίκη, ετοιμαζόμαστε για την «επόμενη μέρα» και δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα τη δική μας πρόταση για τη «νέα περίοδο λειτουργίας της ΕΡΤ».
Η απόφαση αυτή που είναι αποτέλεσμα πανελλαδικής αμεσοδημοκρατικής διαβούλευσης μέσω των γενικών συνελεύσεων των αγωνιζόμενων εργαζομένων της ΕΡΤ, αφορά τις βασικές αρχές-στόχους, τον τρόπο χρηματοδότησης, τις εργασιακές σχέσεις, το ανθρώπινο δυναμικό του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, τη συμμετοχή της κοινωνίας και το μοντέλο «διοίκησης» κατά τη νέα περίοδο λειτουργίας της ΕΡΤ.
Η προσπάθεια αυτή, με τις όποιες μικρές διαφοροποιήσεις εκφράστηκαν από συμμετέχοντες στις πανελλαδικές συνελεύσεις στις 29 Νοεμβρίου, στις 13-14 Δεκεμβρίου και 17-18 Ιανουαρίου 2015 στην Αθήνα, στόχευε στη δημιουργική σύνθεση των προτάσεων σε ότι αφορά τις βασικές αρχές-στόχους, το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας μιας «άλλης», διαφορετικής  ΕΡΤ στην υπηρεσία της κοινωνίας, μόλις ευοδωθεί το κεντρικό αίτημα αυτού του πολύμηνου αγώνα για επαναλειτουργία (και τυπική) της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Στην πρόταση αυτή υπάρχουν μόνο 2 ζητήματα στα οποία δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση των συμμετεχόντων: το ζήτημα "Με ποιούς ανοίγει η ΕΡΤ" και το ζήτημα περί της αναγκαιότητας ύπαρξης ή μη Ανώτατων οργάνων Συντονισμού και Λειτουργίας". Οι απόψεις επί αυτών των ζητημάτων παρατίθενται ισότιμα στο κείμενο αντικατοπτρίζοντας επίσης τον πλούτο των ιδεών και των απόψεων, που κατατέθηκαν σε αυτή τη διαδικασία.
Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση έπαιξε το κείμενο-πρόταση «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» στο οποίο κατέληξε και ψήφισε ομοφώνως το σώμα της Γενικής Συνέλευσης της Ελεύθερης Αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη και δόθηκε στη δημοσιότητα στις 11 Ιούνη 2014, έναν χρόνο μετά το «μαύρο» στην ΕΡΤ.
Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις των συγκεκριμένων πανελλαδικών συνελεύσεων αποτυπώνουν τις απόψεις μόνο όσων συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία διαμόρφωσης της ενιαίας πρότασης για την ΕΡΤ της επόμενης ημέρας. Στη διαδικασία διαμόρφωσης της πρότασης συμμετείχαν εργαζόμενοι τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από τους περισσότερους Περιφερειακούς Σταθμούς από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το πνεύμα της συντροφικής αλληλεγγύης και της ειλικρινούς διάθεσης σύνθεσης-καταγραφής όλων των απόψεων χαρακτήρισε σε όλα τα στάδιά της την παραπάνω διαδικασία. 
1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ
Η ακηδεμόνευτη ενημέρωση  και η ποιοτική πολιτισμική/ψυχαγωγική οπτικοακουστική παραγωγή ενός πραγματικά ΔΗΜΟΣΙΟΥ και αυθεντικά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΡαδιοΤηλεοπτικού Οργανισμού, αποτελούν κοινωνικά αγαθά και όχι εμπορεύματα.
Η ελευθεροτυπία, η αλογόκριτη δημοσιογραφική εργασία, η απεξαρτημένη από άνωθεν «εντολές» πολιτιστική δημιουργία/προβολή και η απρόσκοπτη άσκηση της ερευνητικής δουλειάς προς όφελος του λαού και ειδικότερα υπέρ των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών κινημάτων, αποτελούν ενιαίο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα και υποχρέωση.
Η φωνή της ΕΡΤ οφείλει να μεταδίδεται σε όλη την ελληνική επικράτεια και παντού στον κόσμο όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός. Η πολιτεία οφείλει να παράσχει  την κατάλληλη υλικοτεχνική/δορυφορική υποδομή για αυτόν τον σκοπό.
Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικά και κοινωνικά, εφαρμόζεται από τους εργαζόμενους χωρίς καμία εξαίρεση για τους πολίτες της χώρας και του κόσμου.
Η ΕΡΤ λειτουργεί εκ-παιδευτικά, παράγει ποιοτικό πολιτιστικό προϊόν, δίνει βήμα έκφρασης στις αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες, μεριμνά για την προαγωγή της δημιουργικής φαντασίας των μικρών ηλικιών, τη διαδραστική ενθάρρυνση των δεξιοτήτων τους και της κριτικής σκέψης.
Η ΕΡΤ διασφαλίζει στην πράξη την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αναδεικνύει, καταγγέλλει και αποκρούει τα κρούσματα ρατσισμού, μισαλλοδοξίας, σεξισμού, εθνικισμού, κρατικού αυταρχισμού ή κάθε είδους διάκρισης σε βάρος ατόμων ή ομάδων που στοχοποιούνται για την πολιτική/κοινωνική/συνδικαλιστική τους δράση και την ταυτότητα του φύλου τους.
Η ΕΡΤ υπηρετεί την κοινωνία και τις ανάγκες της ενώ ταυτοχρόνως αποτελεί ανάχωμα στα φαινόμενα «κοινωνικού αυτοματισμού-κατακερματισμού-κανιβαλισμού», κάθε φορά που η όποια εξουσία επιχειρεί να τα καλλιεργήσει στη βάση της κοινωνίας στη λογική του «διαίρει και βασίλευε».
Η ΕΡΤ ελέγχει την εξουσία και δεν ταυτίζεται με αυτήν, δεν αποτελεί ούτε όργανο της κυβέρνησης και των μηχανισμών της, ούτε όργανο των κομμάτων και των μεμονωμένων ή οργανωμένων επιχειρηματικών «κύκλων».
Οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων, οι θεσμικοί τους εκπρόσωποι και ο ενεργός λαϊκός παράγοντας οφείλουν και πρέπει να επαγρυπνούν για την τήρηση των παραπάνω βασικών αρχών-στόχων σε όλα τα στάδια λειτουργίας της ΕΡΤ προκειμένου να αποκρούεται άμεσα κάθε λογοκριτική ή άλλου είδους παρέμβαση, από όποια μορφή εξουσίας και αν προέρχεται.
2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  [1]
Το ανταποδοτικό τέλος είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης της ΕΡΤ, δεν χρησιμοποιείται για κανέναν άλλον σκοπό πέραν των αναγκών της ΕΡΤ και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ευκαιριακή χρηματοδοτική «δεξαμενή» στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης (π.χ. μεταφορά μέρους του ανταποδοτικού στα φωτοβολταΐκά).
Το ανταποδοτικό τέλος ορίζεται με βάση εισοδηματικά/κοινωνικά κριτήρια. Εξαιρούνται από την καταβολή του όσοι διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Η ΕΡΤ ως δημόσιο Μέσο Ενημέρωσης που αντιλαμβάνεται στην πράξη την ποιοτική ενημέρωση, τις παραγωγές και την ψυχαγωγία ως κοινωνικά αγαθά και όχι ως εμπορεύματα, παραμένει εκτός των πρακτικών του διαφημιστικού κυκλώματος.
Συγκεκριμένα:
-Τα διαφημιστικά-εμπορικά μηνύματα προβάλλονται μόνο πριν και μετά από ταινίες ή ντοκιμαντέρ, ενώ δεν προβλέπεται καμία μετάδοσή τους κατά τη διάρκεια ενημερωτικών ζωνών και δελτίων ειδήσεων. Εξαιρείται εκείνο το κανάλι της ΕΡΤ που αναλαμβάνει να μεταδώσει π.χ. ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από το «πακέτο» των χορηγιών.
- Ποσοστό από τα έσοδα που προκύπτουν από τις αθλητικές μεταδόσεις θα διοχετεύεται σε ερασιτεχνικές αθλητικές Ομοσπονδίες.
- Ναι στη με μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων
-Σε κάθε περίπτωση, αμφισβητούμενες διαφημίσεις που στοχεύουν στην παραπλάνηση του κοινού ή είναι προσβλητικές για αδύναμες κοινωνικές ομάδες, παιδιά κλπ. τελούν υπό την κρίση/έγκριση/απόρριψη των ίδιων των εργαζομένων.


3.1 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η υπεράσπιση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αποτελεί βασική αρχή των εργαζομένων.
Όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ εργάζονται με σύμβαση αορίστου  χρόνου, με πλήρη, αποκλειστική απασχόληση και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς εξαιρέσεις. Καταργούνται οι (από)ρυθμιστικοί κανόνες (άρθρα και κανονισμοί σε συμβάσεις ή σε ΓΚΠ ) που διαιωνίζουν το καθεστώς εκμετάλλευσης των συμβασιούχων, ειδικότερα όταν αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 «Ειδικοί Σύμβουλοι» και «Προσωπικό Ειδικών Θέσεων» (ΠΕΘ), δεν έχουν θέση στη νέα περίοδο λειτουργίας της ΕΡΤ.
Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι από υπεργολαβικές εταιρείες. Τα μέλη του προσωπικού με εξειδικευμένο αντικείμενο εργασίας (συνεργεία καθαρισμού, φύλαξη, οπερατέρ κλπ.) αποτελούν οργανικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΡΤ που προσλαμβάνεται για αυτόν τον λόγο με τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
Η όποια πραγματική έκτακτη ανάγκη της ΕΡΤ προκύπτει για απασχόληση έκτακτου προσωπικού (π.χ. για τις αυξημένες ανάγκες κάλυψης ενός μεγάλου αθλητικού ή άλλου γεγονότος της επικαιρότητας καθώς για τις ανάγκες ανανέωσης του προγράμματος π.χ. από συγκεκριμένο αριθμό εξειδικευμένων θεματικών εκπομπών), εξετάζεται διεξοδικά και ελέγχεται μέσω των λειτουργικών συνελεύσεων των εργαζομένων. Για την πλήρωση αυτών των εκτάκτων αναγκών θα πρέπει να έχουν προηγηθεί σχετικές εμπεριστατωμένες εισηγήσεις των επιτροπών παραγωγής προγράμματος και των Συντονιστών.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα συνεργασιών με την ΕΡΤ για συγκεκριμένο διάστημα έως τη λήξη της αναγκαιότητας κάλυψης του εκάστοτε έκτακτου γεγονότος ή μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένου κύκλου εκπομπών, δεν μπορεί να μετατρέπεται, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, σε «βολική» τακτοποίηση ημετέρων της εκάστοτε κυβέρνησης μέσω συνεχόμενων ανανεώσεων των συμβάσεων που υποκρύπτουν την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών. Οι εργαζόμενοι, οι θεσμικοί τους εκπρόσωποι και τα μέλη των επιτροπών προγράμματος, επαγρυπνούν για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων και ανακαλούνται αυτοδικαίως από τα καθήκοντά τους σε περίπτωση καταστρατήγησης της παραπάνω αρχής.
3.2 Τις εργασιακές συνελεύσεις τις συγκαλούν είτε οι εκπρόσωποι των  θεσμικών συνδικαλιστικών οργάνων είτε οι εργαζόμενοι για θέμα που κρίνεται ως σοβαρό αν έτσι το αξιολογήσει ένας ικανός αριθμός εργαζομένων (π.χ. ύστερα από «ηλεκτρονική διαβούλευση»). 
Οι συνελεύσεις για τη λειτουργία της ΕΡΤ γίνονται ανά τμήμα ή τομέα ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά μήνα) με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων.
Οι Συντονιστές οφείλουν να παρίστανται, να ενημερώνουν, να κάνουν απολογισμό  επίτευξης  των  στόχων   και  να  θέτουν  νέους.  Οι  εργαζόμενοι  συζητούν,   κρίνουν  και  υποβάλλουν προτάσεις  για  την  καλύτερη  λειτουργία  των τμημάτων τους. Το σώμα έχει αποφασιστικό ρόλο αναφορικά με την επιλογή ανθρώπων που στελεχώνουν τις θέσεις ευθύνης, αλλά και των στόχων του οργανισμού, αφού μετέχει με άμεσο δημοκρατικό και αδιαμεσολάβητο τρόπο στην επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών, αρχισυντακτών και υπεύθυνων των τμημάτων. Οι εργαζόμενοι που εκλέγονται στις θέσεις ευθύνης εκτελούν τα καθήκοντά τους για καθορισμένη θητεία και η συνέλευση έχει το δικαίωμα να τους ανακαλέσει με αυξημένη πλειοψηφία.
Οι Συντονιστές των διαφόρων τμημάτων αναλαμβάνουν να καταγράψουν τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό που απαιτούνται ανά ειδικότητα προς υλοποίηση των αποφάσεων των συνελεύσεων σχετικά με τις εγκεκριμένες νέες παραγωγές και συντονίζουν την όλη διαδικασία σε όλα τα στάδιά της.
3.3. Η αυτόνομη ή θεσμική συνδικαλιστική δράση οφείλει να απηχεί τις ανάγκες και τα αιτήματα της βάσης των εργαζομένων. Τα φαινόμενα συνδικαλιστικού «παραγοντισμού» και σφετερισμού της συνδικαλιστικής ιδιότητας/δραστηριότητας προς ίδιον όφελος σε βάρος του συνόλου ή προς όφελος της όποιας εξουσίας, καταγγέλλονται και αποκρούονται άμεσα από τη βάση των εργαζομένων.
4.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η πολύμηνη και πολύτιμη εμπειρία της αυτο-οργάνωσης στην Ελεύθερη Αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ και η συνοδευτική οριζόντια διάχυση της ευθύνης στην παραγωγή του προγράμματος έχει δείξει ότι ωφελεί πολλαπλώς το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα. Έτσι, προτείνεται η δημιουργία επιτροπών προγράμματος με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων τμημάτων.
Παύει η εργολαβική ανάθεση παραγωγής ενός μέρους ή του συνόλου ενός προγράμματος σε ιδιωτικές εταιρείες, και καταργείται, χωρίς εξαιρέσεις, η πρακτική των λεγόμενων μεικτών παραγωγών που ζημιώνει με υπέρογκα ποσά τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Η ΕΡΤ διαθέτει την απαραίτητη υποδομή (στούντιο, μοντάζ, τεχνικό προσωπικό κ.α.) για την άρτια υποστήριξη των διαφόρων παραγωγών. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η ΕΡΤ δύναται να αγοράζει πρόγραμμα από δημιουργούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως εξειδικευμένου περιεχομένου, ή να συμμετέχει σε συμπαραγωγές με άλλα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά Μέσα ανά τον κόσμο.
5.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μέσα από την πολύμηνη εμπειρία του αυτοδιευθυνόμενου αγώνα για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, έγινε φανερό πως η διασύνδεση της ΕΡΤ με την κοινωνία όχι μόνο είναι κοινή επιθυμία αλλά και επιτακτική ανάγκη ως βασικός πυλώνας δημιουργίας, ελέγχου και εμπλουτισμού της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η ΕΡΤ ως ραδιοτηλεοπτικός φορέας με πραγματικά δημόσιο χαρακτήρα, οφείλει και πρέπει να αφουγκράζεται τη φωνή της ίδιας της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται. Η παρουσία και ο λόγος της ίδιας της κοινωνίας πρέπει να έχει τη μορφή της συμμετοχικής συνδιαμόρφωσης της γενικότερης φιλοσοφίας του εκπεμπόμενου προγράμματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η παράφραση/παράκαμψη της λαϊκής βούλησης και η αυθαίρετη αντιπροσώπευση των κοινωνικών ομάδων από «παράγοντες» και οργανωμένα συμφέροντα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, αυτοδιοικητικής εξουσίας, θα πρέπει να διασφαλίζεται η αδιαμεσολάβητη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, με τις αλληλέγγυες δομές της, τα κοινωνικά κινήματα, τις λαϊκές επιτροπές γειτονιάς, τις συνελεύσεις των σωματείων κλπ.  Εκπρόσωποι των παραπάνω ζωντανών κυττάρων της κοινωνίας αναλαμβάνουν να μεταφέρουν ιδέες, προτάσεις και απόψεις που διαμορφώνονται ως γενική αίσθηση στη βάση της κοινωνίας, και σε συνδυασμό με τις προτάσεις που μεταφέρουν προς την ΕΡΤ οι εκπρόσωποι των συνελεύσεων διαφόρων επιστημονικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών κλάδων, επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η αδιαμεσολάβητη ακρόαση της ίδιας της κοινωνίας. Έτσι, ενισχύεται η ανεξαρτησία και ο πραγματικά δημόσιος χαρακτήρας της ΕΡΤ που δεν απευθύνεται απλώς στην κοινωνία αλλά κυρίως, εκκινεί από αυτήν.
5.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ
Οι λειτουργικοί αλληλέγγυοι που συμμετείχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την 11η Ιούνη 2013 ενεργά και έμπρακτα στην παραγωγή και λειτουργία της ελεύθερης αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ, έχουν θέση και στην επόμενη ημέρα της επαναλειτουργίας της.
6.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δύο από τα βασικότερα γνωρίσματα του πολύμηνου αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ ενάντια στο κυβερνητικό «μαύρο», η αυτοδιαχείριση του παραγόμενου προγράμματος και η αυτοδιεύθυνση του αγώνα, ενσωματώνονται ως βιωμένη, πετυχημένη αμεσοδημοκρατική κατάκτηση στη νέα περίοδο λειτουργίας της ΕΡΤ.
Συνοπτικά, το διοικητικό μοντέλο της ΕΡΤ πρέπει να διέπεται από τις εξής αρχές: Την εισαγωγή του μοντέλου αυτοδιεύθυνσης στον τομέα της διοίκησης/οργάνωσης, την  επιλογή των υπευθύνων/συντονιστών από τη βάση, την εξάλειψη της νοοτροπίας επιβολής και παρέμβασης που συνοδεύει συνήθως τις θέσεις ευθύνης, τη δυνατότητα ανακλητότητας.
Στη θέση του κάθετου μοντέλου διοίκησης με την κλασσική ιεραρχική "πυραμίδα" εισάγεται μια λειτουργική κλίμακα γενικού συντονισμού και η οριζόντια διασύνδεση τμημάτων και τομέων συντονισμού (πρώην διευθύνσεις).2
Στη νέα διοικητική δομή δεν υπάρχουν Διευθυντές αλλά Συντονιστές που εκλέγονται σε θέσεις ευθύνης και περιορισμένης παρέμβασης χωρίς να  αναπαράγουν εξουσιαστικές συμπεριφορές του παρελθόντος. Τα καθήκοντα των Συντονιστών είναι η υλοποίηση του σχεδιασμού και η αποτελεσματικότερη εσωτερική λειτουργία/συντονισμός για καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα στο εκπεμπόμενο πρόγραμμα.
2. Στο κείμενο-πρόταση των εργαζομένων της ΕΡΤ3 «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» διατυπώθηκε σχετικά η εξής θέση: Το λεγόμενο «διευθυντικό δικαίωμα» καταργείται και στη θέση του μπαίνει ο σεβασμός των ίσων προς ίσους.
Τόσο ο Γενικός Συντονιστής (θέση πρώην Γενικού Διευθυντή) όσο και οι υπόλοιποι Συντονιστές τμημάτων, δεν διορίζονται αλλά είναι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, εκλέγονται απευθείας από τη βάση της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων και ανακαλούνται από αυτήν πριν τη λήξη της καθορισμένης θητείας αν υποβληθεί σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα και γίνει δεκτό (με αυξημένη πλειοψηφία) από το σώμα της  γενικής συνέλευσης.
Όταν ολοκληρωθεί η θητεία στη διοικητική/συντονιστική θέση, ο εργαζόμενος επιστρέφει στην οργανική του θέση.
6.2  ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο θέμα των  Ανώτατων οργάνων Συντονισμού και Λειτουργίας δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση. (Επιπλέον, η πρόταση αυτή συζητήθηκε διεξοδικά στις 28/1/2015 στη διάρκεια γενικής συνέλευσης των εργαζομένων στην Ελεύθερη Αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ3 και, κατόπιν ψηφοφορίας, απορρίφθηκε η πρόταση περί της αναγκαιότητας ύπαρξης «Ανώτατου οργάνου λειτουργίας και συντονισμού». Ωστόσο, υιοθετήθηκε το σκέλος που αφορά το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου που, σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης θα έπρεπε να ενσωματωθεί στο κεφάλαιο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»).
Ακολουθεί η σχετική πρόταση για τα όργανα εποπτείας και συντονισμού πέραν του βαθμού των Γενικών Συντονιστών.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προτείνεται η θέσπιση και λειτουργία ενός πανελλαδικού οργάνου βάσης, που θα ονομάζεται Εποπτικό Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου (ΣΚΕ). Το Συμβούλιο αυτό, ασκεί «εποπτική» λειτουργία «κοινωνικού ελέγχου» στο έργο της ΕΡΤ, χωρίς όμως, τη δυνατότητα άσκησης οργανικής συνδιοίκησης, ευθείας εμπλοκής στην παραγωγή του προγράμματος ή άμεσης παρέμβασης στην ανεξάρτητη δημοσιογραφική λειτουργία. Οι εκπρόσωποι/συντονιστές του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου αναδεικνύονται μέσα από συγκροτημένες, αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες ανά γεωγραφική περιφέρεια, και οι γενικές τους συνελεύσεις (στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και εργαζόμενοι της ΕΡΤ) αποτελούν το κυρίαρχο όργανο λήψης των αποφάσεών τους.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Το Συμβούλιο Λειτουργίας και Συντονισμού (ΣΛΣ) ορίζεται από το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος με βάση τα τυπικά τους προσόντα, την εμπειρία τους στη ραδιοτηλεόραση, την κοινωνική προσφορά και δράση. Στο ΣΛΣ συμμετέχουν και εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Οι εργαζόμενοι προέρχονται από τους 4 κλάδους ειδικοτήτων της ΕΡΤ (δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί, καλλιτεχνικό προσωπικό), έχουν πολυετή πείρα και ενεργή παρουσία στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και εκλέγονται ύστερα από καθολική ψηφοφορία.
6.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Η ΕΡΤ, από όπου και αν εκπέμπει πρόγραμμα, αποτελεί έναν ενιαίο, δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, ενώ παραλλήλως, κάθε κανάλι, ραδιόφωνο ή διαδικτυακό Μέσο της ΕΡΤ (όπως άλλωστε και η ΕΡΤ3), διατηρούν τη διοικητική τους αυτονομία. Η ΕΡΤ διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική ραδιοτηλεοπτική υποδομή σε κάθε νομό της χώρας προκειμένου να καλύπτεται άμεσα οποιοδήποτε τοπικό ή έκτακτο θέμα από τις κατά τόπους, μονάδες. Η αλληλεγγύη, η ισότιμη συνεργασία, ο σεβασμός στην αυτοτέλεια αλλά και ο συντονισμός μεταξύ των μονάδων της χώρας, αποτελούν προϋπόθεση τόσο για την εφαρμογή και την εμπέδωση των εσωτερικών αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών όσο και για την αποτροπή κυριάρχησης μίας κεντρικά κατευθυνόμενης διοίκησης.
Σε τακτά διαστήματα γίνονται πανελλαδικές συναντήσεις των συντονιστών και των επιτροπών όλων των μονάδων της χώρας που μεταφέρουν τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις, να αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες και να βελτιώνεται συνεχώς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα.
6.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΑ
Επαναλειτουργούν άμεσα όλοι οι Περιφερειακοί Σταθμοί της ΕΡΑ.
Για τους περιφερειακούς σταθμούς προτείνεται οι υπεύθυνοι των ΕΡΑ να προέρχονται από τους εργαζόμενους που εργάζονται στις δομές αυτές, στο πρότυπο του διοικητικού μοντέλου αυτοδιεύθυνσης που προτάθηκε παραπάνω. Προτείνεται επίσης ο Συντονισμός των Περιφερειακών Σταθμών να στελεχώνεται μετά από προτάσεις και απόφαση των γενικών συνελεύσεων των 19 Περιφερειακών Σταθμών, απόφαση που θα μεταφέρουν οι κατά τόπους Συντονιστές των ΕΡΑ.
7.1 ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΕΡΤ
Στο θέμα του προσωπικού με το οποίο επαναλειτουργεί η ΕΡΤ δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση. Για αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνονται και οι δύο προτάσεις που προκρίθηκαν μέσα από την ανοιχτή και δημόσια διαβούλευση για το ζήτημα αυτό.
ΠΡΟΤΑΣΗ 1 (Όπως προέκυψε από τις γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων της ΕΡΤ3, ΕΡΑ Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φλώρινας και Τρίπολης)
Το ανθρώπινο εργασιακό δυναμικό κατά τη νέα περίοδο λειτουργίας της ΕΡΤ αποτελείται από τους απολυμένους/εργαζόμενους της ΕΡΤ που απέρριψαν εμπράκτως το κυβερνητικό «μαύρο», τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της Ελεύθερης Αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ καθώς επίσης και από τους αλληλέγγυους που συμμετείχαν ενεργά στην παραγωγή του αυτοδιευθυνόμενου ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος κατά την περίοδο από το βράδυ της 11ης Ιούνη 2013 που ανακοινώθηκε το πραξικοπηματικό «κλείσιμο της ΕΡΤ» μέχρι και σήμερα.
ΠΡΟΤΑΣΗ 2  (Όπως προέκυψε από συμμετέχοντες σε πανελλαδική συνέλευση της Αθήνας)
Άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της (ραδιόφωνο, τηλεόραση, πολυμέσα, ραδιοτηλεόραση), με ταυτόχρονη επιστροφή στην παραγωγική διαδικασία, όλων όσοι εργάζονταν σε αυτήν, την 11η Ιουνίου 2013 με την εργασιακή σχέση που οι ίδιοι επέλεξαν έκτοτε. Εξαιρούνται ΠΕΘ (Προσωπικό Ειδικών Θέσεων), ειδικοί σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές και αυτοί που στελέχωσαν τα κυβερνητικά μορφώματα και που συνέβαλλαν στην εδραίωση του «μαύρου». Πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για όσους εργαζόμενους εξαναγκάστηκαν σε πρόωρη συνταξιοδότηση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην ΕΡΤ, εάν το επιθυμούν.
8.1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Σε κάθε επαφή/διαπραγμάτευση για θέματα της ΕΡΤ, τόσο με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης όσο και με άλλους φορείς, τους εργαζόμενους της ΕΡΤ εκπροσωπούν οι εκλεγμένοι από τις γενικές τους συνελεύσεις (ένας εκπρόσωπος από κάθε ΕΡΑ της χώρας) και οι θεσμικοί συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι. Ωστόσο οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων αν το αποφασίσουν διαφορετικά, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή π.χ. ενός εργατολόγου σε μία ή περισσότερες συναντήσεις με φορείς της εξουσίας. 
Ειδικότερα, ενόψει των αναγκαίων επαφών με τη νέα κυβερνητική εξουσία που έχει δεσμευτεί για ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της ΕΡΤ, κρίνεται απαραίτητη η εκπροσώπηση της ΕΡΤ (από Αθήνα), της ΕΡΤ3 (από Θεσσαλονίκη) και όλων των περιφερειακών ΕΡΑ σε αυτή την πανελλαδική επιτροπή, προκειμένου να μεταφερθούν αδιαμεσολάβητα τα αιτήματα των εργαζομένων της ΕΡΤ από κάθε γωνιά της χώρας.
Εν κατακλείδι:
Την πανελλαδική απόφαση που δημοσιοποιείται σήμερα με τις θέσεις και τις προτάσεις των εργαζομένων για την επόμενη ημέρα της ΕΡΤ θα αναλάβουν να μεταφέρουν προς την εξουσία τα μέλη της πανελλαδικής επιτροπής των εργαζομένων και οι θεσμικοί συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι. 
Η ώρα της νίκης έφτασε! Όχι γιατί μας περίμενε, αλλά γιατί ΕΜΕΙΣ βαδίσαμε προς αυτήν.
VENCEREMOS !

[1] Χρηματοδότηση: Σε ότι αφορά την εταιρική μορφή της ΕΡΤ κατατέθηκε επίσης και η εξής θέση-άποψη των εργαζομένων της ΕΡΤ3:  «Η ΕΡΤ λειτουργεί σε ειδικό οικονομικό καθεστώς δημόσιας κοινωφελούς επιχείρησης που δεν μεταβιβάζεται ούτε πωλείται σε ιδιώτες. Η ΕΡΤ παύει να είναι Ανώνυμη Εταιρεία.»

Γλέντι της Αυτόνομης Συσπείρωσης Πολιτών Ικαρίας στις 14 Φεβρουαρίου

Σας προσκαλούμε στο γλέντι της Αυτόνομης Συσπείρωσης Πολιτών Ικαρίας. Θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου ημέρα Σάββατο στην αίθουσα των Καρρών.

Θα βρεθούμε με καλή διάθεση για βεγγέρα, οινοποσία με καριώτικο κρασί, καλούς μεζέδες, χορό και γλέντι με τη Ραχιώτικη Κομπανία.

Με εφόδια τη χαρά της συνεύρεσης, την Αυτονομία που μας ορίζει άλλωστε και τη  συλλογικότητα, όλοι μαζί γλεντάμε από τις 21:00  το βράδυ και για όσο πάει.

Σας περιμένουμε όλους!

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Κτήρια βιομηχανικής κληρονομιάς Φωτογραφία0008...αναδημοσίευση από την Ικαριακή Ραδιοφωνία...

Του Νάσου Μπράτσου Διάσπαρτα βρίσκονται ανά την Ελλάδα, κτήρια που αποτελούσαν παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τώρα παραμένουν σαν απομεινάρια μιας άλλης εποχής. Σε πολλές περιπτώσεις η κατάστασή τους, με κάποιες αναγκαίες παρεμβάσεις μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω αξιοποίησή τους, όπως γα παράδειγμα έχει γίνει στις εγκαταστάσεις της Γαλλικής Εταιρίας στο Λαύριο, που είναι βιομηχανικό μουσείο.

Άλλες περιοχές αξιοποίησαν μέρος των εγκαταστάσεων αυτών, αφού δεν ήταν όλες σε κατάσταση πλήρους αξιοποίησης. Βλέπουμε για παράδειγμα παλιά φουγάρα στο άλσος του Μπαρουτάδικου στο Αιγάλεω, στο πάρκο Δηλαβέρη στον Πειραιά, το λεγόμενο «καμίνι» στο Γαλάτσι, που ο Δήμος το έχει μετατρέψει σε χώρο εκδηλώσεων, κυρίως πολιτιστικού χαρακτήρα, κλπ Αλλού, η κατάσταση δημιουργούσε άλλα κίνητρα, αφού οι εγκαταστάσεις είχαν γίνει σωροί από μπάζα.


Για παράδειγμα στη Ριζούπολη το 2003, οι κάτοικοι (στην πρωτοπορία τους η διοίκηση του ερασιτεχνικού συλλόγου μπάσκετ «Οιωνός» – ο γράφων είχε καλύψει ρεπορταζιακά τις δράσεις της εποχής), έσωσαν το χώρο του παλιού εργοστασίου της «Θερμίδας», από το να γίνει ένα μεγάλο εμπορικό κτήριο, στόχος που είχε μπει από τράπεζα που διεκδικούσε την «αξιοποίηση» της περιοχής και τελικά έγινε μια όμορφη πλατεία, με εφαπτόμενο χώρο άθλησης για τα σωματεία της περιοχής.

 Οι δύο προαναφερόμενες χρήσεις, η πολιτιστική εκεί που υπάρχει η δυνατότητα και η μετατροπή σε χώρους πρασίνου και άθλησης, προσβάσιμους σε όλους, πάντα με σύνδεση και σεβασμό στην ιστορία, είναι η κατεύθυνση που κατά τη γνώμη μου πρέπει να ακολουθήσουν οι τοπικές κοινωνίες που στις περιοχές τους έχουν τέτοιες εκτάσεις.

 Αλλιώς οι γιάπηδες της συμφοράς και οι κατασκευαστικές της αρπαχτής, θα προσπαθήσουν να χτίσουν εμπορικά κέντρα όπου θα βασιλεύει η κατασκευαστική αυθαιρεσία (άλλωστε πρόσφατα βγήκαν στη φόρα πολλά για το Τhe Mall), θα κατοικοεδρεύουν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και θα απευθύνονται στη χώρα που οι κάτοικοί της αντί να σκεφτούν τι ποσά θα διαθέσουν για κατανάλωση, σκέφτονται πώς θα αποφύγουν τους πλειστηριασμούς και τα συσσίτια.

Αφορμή για την αναφορά στο θέμα αυτό, ήταν το πέρασμά μου από την περιοχή του Λουτρόπυργου (μεταξύ Νέας Περάμου και Ελευσίνας, από την παλιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου) , όπου υπάρχει – το είχαμε σχολιάσει και σε ραδιοφωνική εκπομπή- το κτήριο του εργοστασίου όπου είχε γυριστεί το 1966 η ταινία «η κόρη μου η σοσιαλίστρια».

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Η πλατεία, το κίνημα και οι "ανάγκες" των άλλων....

...αναδημοσίευση από το ertopen...

Κάθε φορά που κυριεύομαι από τον φόβο πως ένα κίνημα κινδυνεύει να ηττηθεί ο νους μου πάει στον πρωτοκαπετάνιο του ΕΑΜικού κινήματος, τον σταυραετό του ΕΛΑΣ, τον θρυλικό Άρη. Κυρίως ταξιδεύω μέσα από τις σελίδες της ιστορίας στις τελευταίες του στιγμές. Γράφει ο Πάνος Λάγδας στο πολύτιμο έργο του «Άρης Βελουχιώτης. Ο πρώτος του αγώνα. Βιογραφία 1905-1945»:
«.... Τώρα αφήνει τους συντρόφους του να προχωρούν μπροστά του σε απόσταση, ν' απομακρύνονται από αυτόν. Σε μια ομάδα που είναι πιο μπροστά βαδίζουν ο πιστός Τζαβέλας, ο Έκτορας, ο Ζαγκλάρας. Οι άλλοι με τον Πελοπίδα είχαν προχωρήσει πιο πολύ. Ο Θάνος έρχεται πίσω από τον Άρη. Και ξαφνικά βλέπει τον Άρη-που 'χει μείνει τώρα τελείως μόνος- να βγάζει το περίστροφό του».
Η συνέχεια είναι γνωστή. Περικυκλωμένος από αποσπάσματα πρώην υπηρετών των Γερμανών, που τώρα πια φορούν τις στολές των Άγγλων, αρνείται να πέσει ζωντανός στα βρώμικα χέρια τους. Τινάζει τα μυαλά του στον αέρα. Το κεφάλι του θα το κόψουν οι λακέδες και θα το κρεμάσουν σε φανοστάσι στα Τρίκαλα δίπλα σε αυτό του λεβέντη Τζαβέλα .

Έψαξα παντού. Χρόνια ψάχνω. Τα κινήματα που θέλουν πραγματικά να αλλάξουν τον κόσμο κερδίζουν πάντα θέση στην καρδιά του λαού, αλλά στη μάχη της εδραίωσης των ιδεών πάντα χάνουν. Οι κυρίαρχες τάξεις δεν αποδέχονται τις αλλαγές στις κοινωνικές δομές. Οι νέες εξουσίες απλώς επιδιορθώνουν τον σάπιο, παλιό κόσμο. Δεν τον ανατρέπουν, ακόμα και αν την ανατροπή αυτή την επιθυμεί η συ­ντριπτική πλειοψηφία. Από εκεί προκύπτουν άλλωστε, αιώνες τώρα, οι μέχρι και βίαιες αντιδράσεις των δυνάμεων εξουσίας σε κάθε απόπειρα ριζικών μετασχηματισμών, καθώς και οι σκληρές συγκρούσεις που τις ακολουθούν.

Ακούω συχνά τον τελευταίο καιρό από επίσημα χείλη πως «δεν μπορούμε να φερθούμε εκδικητικά σε όλους αυτούς που υπηρέτησαν ΔΤ και ΝΕΡΙΤ από ανάγκη». Μια σύντομη καταγραφή των πράξεων όλων αυτών που υπηρέτησαν ΔΤ και ΝΕΡΙΤ από ανάγκη, φέρνει στο νου όλων μια σειρά από εγκλήματα. Φέρνει τη νομιμοποίηση των μορφωμάτων με τις φαρδιές πλατιές υπογραφές τους, φέρνει στο νου τον εμφύλιο πόλεμο στις τάξεις των εργαζομένων της ΕΡΤ, μιας και η πρώτη ντουφεκιά έπεσε από την απέναντι πλευρά και όχι από τη δική μας. Φέρνει αμέτρητους χλευασμούς προς όλους εμάς που, κρατώντας την αξιοπρέπεια μας, παραμείναμε στα κτίρια, φρουροί όχι της ΕΡΤ που πέθανε, αλλά της νέας ΕΡΤ των ιδεών και της πρωτοπορίας που οι ίδιοι δημιουργήσαμε. Το ταξίδι σε ένα χθες που θέλουν να ξεχάσουμε όλοι αυτοί που δεν μπορούν να φερθούν εκδικητικά μου υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως οι «έχοντες ανάγκες» έγραψαν κάποιο πρωί λεζάντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΡΙΤ «Οι καθαρίστριες του υπουργείου οικονομικών επιτίθενται στα ΜΑΤ». Έκαναν πλάτες σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, το βούλωσαν στην απόπειρα ξεπουλήματος του νερού στη Θεσσαλονίκη, δεν γνωρίζουν τις Σκουριές, πίνουν στην υγειά των αφεντικών που παίρνουν εργοστάσια, όπως αυτό της Κόκα Κόλα, και το μεταφέρουν στην «υπανάπτυκτη» κατ' αυτούς γειτονιά μας με τα φτηνά εργατικά χέρια, φιλοξένησαν τον Φορτσάκη και δεν του έθεσαν ούτε ένα σοβαρό ερώτημα, δεν άνοιξαν το στόμα τους ως εργαζόμενοι στην εντολή-παρέμβαση για τη μη μετάδοση της ομιλίας του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έκλεισαν τον ένδοξο φιλομνημονιακό βίο τους με την πιο σικέ συνέντευξη αρχηγού κράτους, που θα ζήλευε μέχρι και ο δικτάτορας Φράνκο.

Την ίδια περίοδο που όλοι αυτοί ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους προσφέροντας ψυχή και σώμα σε μια φασιστική συγκυβέρνηση που καταπάτησε κάθε έννοια δημοκρατίας στη χώρα, κάποιοι άλλοι κράτησαν και κρατούν άθικτη και πάντα λειτουργική την περιουσία του ελληνικού λαού Κράτησαν και κρατούν ζωντανές τις έννοιες της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, του δίκιου. Έγιναν οι βασικοί πυλώνες ενός μεγάλου μετώπου που χτυπήθηκε κατάστηθα με τους δήμιους του λαού τα τελευταία χρόνια, τους νεοφιλελεύθερους και τους σοσιαλδημοκράτες.

Την ίδια περίοδο που όλοι αυτοί ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους προσφέροντας ψυχή και σώμα σε μια φασιστική συγκυβέρνηση που καταπάτησε κάθε έννοια δημοκρατίας στη χώρα, κάποιοι άλλοι πέταγαν τις ανάγκες τους στον Καιάδα φέρνοντας στο κέντρο της πάλης τους, μέσα από τον ηρωισμό και την πίστη τους, μέσα από τις ιδέες αλλά και τους αγώνες τους, το μοντέλο της αυτοδιαχείρισης σε έναν δημόσιο φορέα, δίνοντας έτσι για πρώτη φορά τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να αποφασίζει για το αύριό του. Έφεραν τον ίδιο τους τον εαυτό στο πρώην πεδίο της μοίρας και το όρισαν δικό τους ως παρόντων πλέον στο προσκήνιο της Ιστορίας και όχι ως κομπάρσων.

«Δεν μπορούμε να φερθούμε εκδικητικά σε όλους αυτούς που υπηρέτησαν ΔΤ και ΝΕΡΙΤ από ανάγκη». Μην δικαιολογείτε τους σύγχρονους γεροσοφούληδες. Έχουν στιγματιστεί στη συνείδηση του λαού και, κάθε φορά που θα το κάνετε, θα προσβάλλετε και το λαό, αλλά κυρίως όλους αυτούς τους αλύγιστους της ΕΡΤ που μείναν στον αγώνα. Μη μιλάτε για ανάγκες στους συντρόφους της Αγίας Παρασκευής, που το πρωί της 7ης Νοέμβρη 2013 κατάπιαν χημικά σαν κατσαρίδες κυνηγημένες από την νοικοκυρά καταμεσής της κουζίνας. Μη μιλάτε για ανάγκες στους συντρόφους της Αγγελάκη και
της Λεωφόρου Στρατού στη Θεσσαλονίκη, που πέρασαν δύο χειμώνες αγκαλιά με παγωμένα ντουβάρια. Ούτε στις συντρόφισσες της Φλώρινας και της Τρίπολης στις οποίες οι «έχοντες ανάγκες» έκαναν έξωση από τα στούντιο της ΕΡΑ την περίοδο του παιδομαζώματος των υπογραφών προς ΔΤ και ΝΕΡΙΤ και, όταν είδαν πως η μπίλια των προσλήψεων δεν έκατσε στο χρώμα τους, ξανάνοιξαν τα «μαγαζιά», εμφανιζόμενοι στις τοπικές κοινωνίες σαν «ήρωες».

Να ξέρει ο λαός, να μάθουν αυτοί που δεν ξέρουν, πως οι ηρωικοί μαχητές της ΕΡΤ δεν μίλησαν ποτέ για εκδίκηση σε κανένα από τα διαμαντένια κείμενά τους, που κόσμησαν την πιο ρομαντική και συνάμα πιο σκληρή μάχη. Αυτό που κάποιοι ζήτησαν ή θα ζητήσουν αύριο μεθαύριο είναι η πιο λαμπρή σημαία του κάθε κινήματος: Το δίκιο. Και δίκιο σημαίνει να τελειώνουμε οριστικά με τους καιρούς στους οποίους θα μπορεί ο καθένας να πατά σε δύο βάρκες σε βάρος του ελληνικού λαού και στη συνέχεια να λαμβάνει μέρος στο χτίσιμο των νέων δομών σαν να μην συνέβη τίποτα. Δίκιο σημαίνει να αναζητήσουμε και να ανταμώσουμε οριστικά τις εποχές που αυτό δεν θα φωλιάζει μόνο στο συλλογικό ασυνείδητο, αλλά θα γίνεται και πράξη. Ειδάλλως, η πλατεία των Τρικάλων είναι πάντα εκεί. Το ίδιο και ο φανοστάτης.  Θα μας περιμένουν για να φιλοξενήσουν ένα ακόμη κίνημα που ηττήθηκε.

Δικά μου και μόνο δικά μου είναι τούτα τα λόγια και σύντροφο συναγωνιστή δεν παίρνω στο λαιμό μου. Για τούτο το λόγο θα βάλω όνομα από κάτω. Μήτε για την ιστορία, μήτε για το ονόρε....

Θανάσης Βικόπουλος

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

Σε νέα συχνότητα 106,7 FM η ελεύθερη ΕΡΤ - ertopen

Απεργιακό Ταμείο ΠΟΣΠΕΡΤ ΕΘΝΙΚΗ : GR3901101800000018048007100


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΠΕΡΤ

Αγία Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2015

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΧΝOΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
                                 ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-1-2015
         ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ…. ΣΤΟΥΣ  106,7 ΑΠΟ 91,8
                   
Οι εργαζόμενοι της ελεύθερης ΕΡΤ, από τις 11/6/2013, διατηρήσαμε σε συνεχή λειτουργία το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μια καθαρή και δυνατή φωνή της κοινωνίας και όλων των αγωνιστών, που αντιστάθηκαν με ένα κοινό στόχο, την ανατροπή της Κυβέρνησης της υποταγής και της εξαθλίωσης της χώρας.

Μαζί με τον Ελληνικό λαό κρατήσαμε την ΕΡΤ ανοικτή, με την ERTOPEN,  με  την ΕΡΤ3 στο 68% της χώρας, με τους περιφερειακούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς στα FM και τα Μεσαία σε όλη την Ελλάδα, με τα Βραχέα σε όλο τον κόσμο.

Στην Αθήνα η συχνότητα του Α’ προγράμματος της ελεύθερης ΕΡΤ στους 91,8 MHz αλλάζει, γίνεται πιο καθαρή και πιο δυνατή. Η νέα συχνότητα στα FM, από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 θα βρίσκεται στους 106,7 MHz.

Συντονιστείτε στην νέα καθαρή δυνατή συχνότητα των αγωνιζόμενων εργαζομένων της Ελεύθερης ΕΡΤ σε όλο το λεκανοπέδιο.

Το επόμενο ραντεβού μας σύντομα θα είναι από το Ραδιομέγαρο, με όλα τα προγράμματα, με όλες τις συχνότητες ανοικτές και καθαρές !


ΜΟΝΟ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Η ΕΡΤ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΦΩΝΗ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
                       

Ανοιχτή επιστολή – πρόταση προς τις ομοσπονδίες ΠΟΕΣΥ και ΠΟΣΠΕΡΤ και κάθε συνάδελφο ...αναδημοσίευση από ertopen...

Αγαπητοί συνάδελφοι

μετά την κυβερνητική αλλαγή και τις δεσμεύσεις της προεκλογικής περιόδου για το θέμα της ΕΡΤ, εκτίμησή μας είναι ότι πρέπει άμεσα και σε συντονισμό οι ομοσπονδίες που καλύπτουν το χώρο της ΕΡΤ (ΠΟΣΠΕΡΤ – ΠΟΕΣΥ) να καλέσουν σε κοινή συνέλευση, ώστε να αρχίσει η προετοιμασία για εκκρεμή θέματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον.

Σαν τέτοια εκτιμούμε:

Tις θεσμικές/νομικές εκκρεμότητες (πχ αρκετές δίκες από την περίοδο του Π.Δ. έως και τις παράνομες απολύσεις του «μαύρου», ασφαλιστικά θέματα, κλπ).

Τις διαδικασίες ανασυγκρότησης τμημάτων και της σύντομης ανάληψης καθηκόντων σε επαγγελματική βάση εντός του Ραδιομεγάρου με τις εκεί υποδομές.

Την οργάνωση σε νέα βάση της δομής και της λειτουργίας της ΕΡΤ της νέας περιόδου.

Τις επαφές – επικοινωνίες με τη  νέα κυβέρνηση για όλα τα τρέχοντα ζητήματα.

Εκτιμούμε πως για συμβολικούς και ουσιαστικούς λόγους η συνέλευση θα πρέπει να καλεστεί εντός του Ραδιομεγάρου, για παράδειγμα στο στούντιο Ε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς εκ των αγωνιζομένων 20 μήνες ενάντια στο «μαύρο» οι:
Βενέζη Μαίρη
Ζευγώλη Αννέζα
Θεοδωράκη Σοφία
Ιωαννίδου Κατερίνα
Κατούφα Ευγενία
Λευκιμιάτης Γιάννης
Μάντζιου Μαρίνα
Μπράτσος Νάσος
Nέγκας Σάκης
Πέτσης Βασίλης
Πομώνης Πέτρος
Σαλούστρου Αθηνά
Τσινίκα Άννα
Φωτέλλη Ειρήνη 
Χειμώνας Βάιος

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

Εκδήλωση - συζήτηση για τα αποτελέσματα των εκλογών

Την Τετάρτη 28/1, 7μμ, στην ΑΣΟΕΕ.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015

Αγώνας μέχρι την τελική δικαίωση - να φύγει το "μαύρο"


Δίπλα (γειτονικά σπίτια) στον Εύδηλο, δίπλα και στα γραφεία της ertopen, απέναντι από το σκοτεινό, με πολλά σβηστά φώτα, Ραδιομέγαρο. Νάσος Μπράτσος δημοσιογράφος και Πέτρος Τούμπης σκηνοθέτης.Έξω από το Ραδιομέγαρο έχουν παραταχτεί δυνάμεις των ΜΑΤ.

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Κείμενο εργαζομένων στα ΜΜΕ που στηρίζουν ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ

Δεκατρείς υποψήφιοι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί από το χώρο των Μέσων Ενημέρωσης πλαισιώνουν τα ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ

1.    Αναστασιάδης Τάσος, πρώην εκπρόσωπος ΤΟ ΒΗΜΑ στο Μεικτό ΕΣΗΕΑ
2.    Αναστασιάδης Τάσος, εκδότης Εργατική Αλληλεγγύη,
3.    Βατικιώτης Λεωνίδας, Επίκαιρα, Unfollow, ΠΡΙΝ
4.    Δελαστίκ Γιώργος, Έθνος
5.    Θωίδου Κατερίνα, Εργατική Αλληλεγγύη
6.    Κουτσουράδης Γιάννης, Συνταξιούχος
7.    Ματθαίου Γιώργος, Πρώτο Θέμα
8.    Moς Αθηνά, συνταξιούχος ΕΣΠΗΤ
9.  Πομώνης Πέτρος ΕΡΑ Ζακύνθου
10. Σαρρής Κώστας "διαθέσιμος" Ελευθεροτυπίας
11.    Χαραλαμπόπουλος Λευτέρης, Unfollow
12.    Φωτέλλη Ειρήνη, ertopen, ΔΣ ΠΣΥΠΕΡΤ
13. Μανάβης Νίκος, Εμπρός Μυτιλήνης, μέλος ΓΣ ΠΟΕΣΥ


Σαράντα δημοσιογράφοι, τεχνικοί, υπάλληλοι στο χώρο των ΜΜΕ υπογράφουν κείμενο στήριξης και υπερψήφισης του ψηφοδελτίου ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Εμείς, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ που υπογράφουμε αυτό το κείμενο:

•    Αντιστεκόμαστε, στον εργασιακό μεσαίωνα που έχουν επιβάλει οι τρόικες, οι κυβερνήσεις των Μνημονίων, τα αφεντικά των ΜΜΕ.
•    Αντιστεκόμαστε, στη λογοκρισία και τη μαύρη προπαγάνδα όλων αυτών που θέλουννα καταστρέψουν την ζωής μας, στο δόγμα του ευρω-μονόδρομου.
•    Αντιστεκόμαστε, στον ατομισμό, την παραίτηση, τον εξευτελισμό, την «ανθρωποφαγία», τα υπόγεια παζάρια.
•    Αντιστεκόμαστε, στη λογική της ανάθεσης, τις κυβερνητικές αυταπάτες, τις «εκπτώσεις» στις ανάγκες και τα δικαιώματά μας.

•    Αγωνιζόμαστε, για το δικαίωμα στη δουλειά, την ασφάλιση, τα Ταμεία μας, για αξιοπρεπείς μισθούς και συλλογικές συμβάσεις.
•    Αγωνιζόμαστε, για να γίνει επιτέλους η ενημέρωση κοινωνικό αγαθό και για να σταματήσει η λεηλασία των δημόσιων συχνοτήτων.
•    Αγωνιζόμαστε, για την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των εργαζομένων και της κοινωνίας, άμεσα χωρίς χρονοτριβή και με την πλήρη στελέχωσή της σε όλους τους τομείς με τον κόσμο που την κράτησε όρθια όλους αυτούς τους μήνες.
•    Αγωνιζόμαστε, για να σπάσει οριστικά το αμαρτωλό τρίγωνο της διαπλοκής Μιντιαρχών-Κυβερνήσεων-Τραπεζών.

•    Στεκόμαστε, στο πλευρό όλων των Ελλήνων και μεταναστών που δεν σκύβουν το κεφάλι, που δεν συμβιβάζονται, που συνεχίζουν να διεκδικούν το αυτονόητο.

•    Ξεκαθαρίζουμε, ότι θα βρισκόμαστε εδώ, απέναντι σε κάθε εξουσία –κυβερνητική και μη– που θα πλήττει τους εργαζόμενους, που δεν θα ικανοποιεί τις βασικές και σύγχρονες ανάγκες τους, που θα απειλεί τις δημοκρατικές ελευθερίες.

1.    Αργυρόπουλος Ηλίας ΔΣ ΠΟΕΠΤΥΜ
2.    Βερδέ Ελένη, Εργατική Αλληλεγγύη
3.    Γεωργιάδης Μάκης, ΠΡΙΝ
4.    Ελαφρός Γιάννης, Καθημερινή
5.    Καζαντζίδης Αλέξης, δημοσιογράφος σε site
6.    Κασίτας Αντώνης, συνταξιούχος τεχνικός ΕΡΤ
7.    Κατσάνη Τάνια, δημοσιογράφος Ε.Σ.Α.μεΑ.
8.    Κατσαχνιάς Πάνος, Τεχνοεκδοτική
9.    Κοσμά Ειρήνη, Press Project
10.    Λαουτάρης Γιώργος, ΠΡΙΝ
11.    Λιβιτσάνος Γεράσιμος, Press Project
12.    Βικτωράτος Ιωσήφ, ertopen
13.    Μαραγκίδου Μέλπω, Vice
14.    Μαράντος Χρήστος, ΔΣ ΕΠΠΗΤ
15.    Μήτρου Άννα, άνεργη
16.    Μουρμούρης Γιώργος, pontiki.gr
17.    Μπράτσος Νάσος, ertopen, μέλος ΓΣ ΠΟΕΣΥ
18.    Ολσέφσκι Μαργαρίτα, ερτοπεν
19.    Παγκαλιά Ελένη, toperiodiko.gr
20.    Παπακωνσταντίνου Πέτρος, Καθημερινή
21.    Παυλόπουλος Γιώργος, Ημερησία, μέλος ΓΣ ΠΟΕΣΥ
22.    Πελεβάνη Μαριάνθη, toperiodiko.gr
23.    Πλιάκος Κώστας, δημοσιογράφος-σκηνοθέτης
24.    Πομόνης Πέτρος, εργαζόμενος ΕΡΑ Ζακύνθου
25.    Ράπτης Κώστας, Δημοτικό ραδιόφωνο Αθήνας 9,84 FM
26.    Σακελλαρίου Γιάννα, ΔΣ ΠΟΕΠΤΥΜ
27.     Γιώργος Κώνστας Χανιώτικα Νέα  
28.    Σβανάς Σωτήρης, Press Project
29.    Σκαμνάκης Θανάσης, ΠΡΙΝ
30.    Σταματοπούλου Τασία, Συνταξιούχος
31.    Σταμούλης Δημήτρης, Τεχνοεκδοτική
32.    Σταυρούλα Κατερίνα, freelancer
33.    Στυλιανού Σοφία, άνεργη
34.    Τζιαντζή Αφροδίτη, Εφημερίδα των Συντακτών
35.    Τζιαντζή Μαριάννα, συνταξιούχος ΕΣΗΕΑ
36.    Τόλη Βαγγελιώ, μικτό συμβούλιο ΕΠΗΕΑ
37.    Τσαντίκος Γιώργος, Ηπειρωτικός Αγών
38.    Τσώλη Μαρία, ΔΟΛ
39.    Φραντζής Τάκης, ΠΡΙΝ
40.    Χειμώνας Βάιος, ΕΡΑ Χανίων 

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Οι “συμμαθητές” του Τσίπρα

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Ώρα να φύγει το "μαύρο"
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΑ ΞΗΛΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ – ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ
ΞΑΝΑΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ
       Η  άθλια συγκυβέρνηση φτάνει στο τέλος της και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανατροπή που έχει συμβεί. Ξέρουμε ότι ήταν η δική μας αντίσταση στο μαύρο, μαζί με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενων, που πρίν απο δεκαοκτώ μήνες «πέταξε» την ΔΗΜΑΡ έξω απο την τρικομματική συγκυβέρνηση. Ηταν η δική μας ανυπότακτη στάση που λειτούργησε σαν φάρος για όλους τους εργαζόμενους και έδειξε τον δρόμο.
 Οταν η μνημονιακή συγκυβέρνηση εφαρμόζει την λογική του «σόκ και δέος» η εργατική απάντηση είναι «κάντο όπως η ΕΡΤ». Ετσι δώσαμε στηριξη και ελπίδα σε όλους τους κλάδους που βγήκαν στη σύγκρουση με τους Σαμαροβενιζέλους. Ετσι κερδίσαμε την αμέριστη αλληλεγγύη απο πλατιά στρώματα της κοινωνίας και εκατομμύρια εργαζόμενους.
       Ολους αυτούς τους μήνες βρεθήκαμε στο πλευρό κάθε κλάδου που αγωνίστηκε, συντονιστήκαμε μαζί του, και πάνω απ’ όλα συνεχίσαμε  να εκπέμπουμε. Με αυτόν τον τρόπο, δείξαμε σε όλη την κοινωνία ότι το έκτρωμα της ΔΤ - ΝΕΡΙΤ  δεν είναι ενημέρωση αλλά άθλια κυβερνητική, και φιλομνημονιακή προπαγάνδα. Μετατραπήκαμε στη φωνή της κοινωνίας που ασφυκτιά και αγωνίζεται, και αποδείξαμε στην πράξη ότι μπορούμε να κάνουμε με την αυτοδιαχείρησή μας, την καλύτερη ενημέρωση που έχει υπάρξει στην Ελλάδα αλλά και παράδειγμα για όλο τον κόσμο. 
       Σήμερα είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή. Η πιο μισητή κυβέρνηση των τελευαίων δεκαετιών κατάρρευσε και σε λίγες μέρες θα αποτελεί παρελθόν. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι όλα όσα μας λεηλάτησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις την τελευταία πενταετία. Και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ μπορούν και πρέπει να κάνουν την αρχή για το ξήλωμα όλων των μνημονιακών επιθέσεων. 
Να ξαναδείξουμε το δρόμο, ότι με την μαζική δράση των εργαζόμενων θα κερδίσουμε πίσω τις δουλειές και τις ζωές μας. Για να ξανανοίξουμε άμεσα την ΕΡΤ, με όλες της τις δραστηριότητες και με τον δικό μας έλεγχο, όπως ακριβώς κάναμε απο τις 11 Ιούνη μέχρι τον Νοέμβρη του 2013 μέσα από το ραδιομέγαρο και μέχρι σήμερα απο όπου εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας.
       Τις τελευταίες ημέρες τα φιλομνημονιακά παπαγαλάκια έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να συκοφαντήσουν τους εργαζόμενους της ΕΡΤ μιλώντας για «βραδυνές καταδρομικές επιχειρήσεις» ανακατάληψης τους Ραδιομεγάρου. Θα πρέπει να τους θυμήσουμε ότι η δική τους κυβέρνηση και τα δικά τους ΜΑΤ εισέβαλαν στις τέσσερις τα ξημερώματα στο ραδιομέγαρο και το κατέλαβαν για να φιμώσουν τη φωνή μας, χωρίς όμως να το καταφέρουν. 
Αυτοί είναι που λειτουργούν στα σκοτάδια όχι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Το Ραδιομέγαρο θα ξαναγυρίσει άμεσα στα χέρια των μαχόμενων εργαζόμενων της ΕΡΤ και θα είναι μέρα μεσημέρι, μαζί με χιλιάδες αλληλέγγυους, σωματεία και συλλογικότητες που στάθηκαν στο πλευρό της ΕΡΤ όλους αυτούς τους μήνες.  
       Το πρώτο άμεσο βήμα θα πρέπει να είναι μια μαζική συγκέντρωση - συνέλευση όλων των εργαζόμενων της ΕΡΤ αμέσως μετά και την τυπική πτώση της μισητής κυβέρνησης. Για να βρεθούμε πάλι μαζί, όλοι όσοι κρατήσαμε ζωντανό τον αγώνα όλους αυτούς τους 19 μήνες κόντρα σε όλες τις δυσκολίες. Για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. 
       Η συνέλευση θα χρειαστεί να πάρει την απόφαση και να καλέσει ένα μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο έξω απο το ραδιομέγαρο. Υπάρχουν και οι συμβολικές ημερομηνίες γι’ αυτό είτε στις 7, είτε στις 11 Φλεβάρη. Να καλέσουμε τα εκατοντάδες σωματεία που στάθηκαν δίπλα μας όλους αυτούς τους μήνες. 
Να είναι εκεί όλες οι συλλογικότητες και οι φορείς που ήταν στο πλευρό μας. Ολοι όσοι βρήκαν φωνή μεσα απο τις συχνότητες μας. Ενα μεγάλο συλλαλητήριο επαναδιεκδίκησης του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ ένα συλλαλητήριου μαζικού, μαχητικού. Ετσι θα μπούμε ξανά στο Ραδιομέγαρο. Χωρίς αναμονή και με την στήριξη και τη δύναμη του εργατικού κινήματος που μας κράτησε ζωντανούς όλους αυτούς τους μήνες.      
            

Ετσι για μια ακόμη φορά θα μπορέσουμε να γίνουμε ξανά παράδειγμα για όλους τους απολυμένους και τους διαθέσιμους στην προσπάθεια η πτώση της μισητής συγκυβέρνησης να σημάνει ότι οι εργαζόμενοι κερδίζουμε πίσω όλα όσα μας λεηλάτησαν.  Με τη δική μας δράση οδηγήσαμε την κυβέρνηση σε πτώση, με τη δική
μας δράση κερδίζουμε τις δουλειές μας πίσω.
 "εργατική αλληλεγγύη" εργαζομένων της ΕΡΤ