Ικαριώτες Πρόσφυγες στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο Α μέρος

https://www.youtube.com/watch?v=C625SYZQJ9U

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

Μερική δικαίωση κατοίκων σε προσφυγή τους στο ΣτΕ για το Λόφο του Στρέφη


...αναδημοσίευση από το www.ertnews.gr...

 Για μερική δικαίωσή τους από το ΣτΕ κάνουν λόγο 16 κάτοικοι της περιοχής του Λόφου του Στρέφη, μετά από σχετική απόφασή του.

Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων οι 16 προσφεύγοντες: «Με την 367/2023 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, (20.12.2023), έγινε δεκτή εν μέρει η από 04.09.2023 αίτηση αναστολής 16 κατοίκων της περιοχής του Λόφου Στρέφη κατά του Δήμου Αθηναίων, με την οποία ζητούσαν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1141/1.8.2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων.

Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν η αποδοχή δωρεάς μελετών και κατασκευαστικών εργασιών της εταιρείας «PRODEA Investments» προς τον Δήμο Αθηναίων για τη συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών στον Λόφο Στρέφη και η σχετική σύμβαση.

Με την απόφαση, διετάχθη ως προσωρινό μέτρο η μη υλοποίηση των προβλεπόμενων μεταλλικών κατασκευών (ανατολικού, δυτικού και ενδιάμεσου belvedere) σε αντίστοιχα σημεία της κορυφογραμμής του Λόφου Στρέφη, έως την έκδοση οριστικής απόφασης (δικάσιμος στις 2.4.2024)».

Επίσης τονίζουν πως: «Τα έργα, που ξεκίνησαν στις 3.10.2022, έχουν καταστρέψει πρανή και ριζικό σύστημα δέντρων, οδηγώντας σε πλημμύρες στην περιοχή και στο γειτονικό 36ο Δημοτικό Σχολείο, στις 26.1 και 6.9.2023 και έχουν οδηγήσει στην απώλεια μέρους της προστατευόμενης βραχώδους βλάστησης, γεγονότα για τα οποία έχουν υποβληθεί μηνύσεις και από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών».

Διαβάστε το πλήρες κείμενο