Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Δρόμος Θυσίας στο Δίστομο, Λαμπαδηδρομία για τους 200 σε Καισαριανή - Χαϊδάρι,Δρόμος Ειρήνης για το Γ. Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη

 Οι μέχρι τώρα γνωστές διοργανώσεις στις οποίες πρέπει να προστεθούν η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αθήνα και ο αγώνας δρόμου Τρίπολης - Κερασίτσας (γενέτειρα του Γ. Λαμπράκη). Το άρθρα είναι αναδημοσιεύσεις από το ert.gr. Θεσσαλονίκη: Αγώ­νας Δρό­μου για την ειρήνη & Τιμής στο Γ. Λαμπράκη

Την Κυριακή 6 Μαΐου στις 7μμ θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας δρό­μου που διοργανώνεται από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης.
Κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης είναι: «Τρέχουμε και βαδίζουμε ενά­ντια στους πο­λέ­μους και το σύ­στη­μα που τους γεννά. Κανείς εφησυχασμός – Κανένας εφησυχασμένος. Τι­μού­με τον Μα­ρα­θω­νο­δρό­μο και Αγω­νι­στή της Ει­ρή­νης Γρηγόρη Λαμπράκη».

Η δια­δρο­μή

Στην ανακοίνωση της ΕΕΔΥΘ αναφέρεται ότι: «Ο Αγώ­νας Δρό­μου έχει μήκος 5.000 μέ­τρων και ώρα εκ­κί­νη­σης αυ­στη­ρά τις 19.00 το απόγευμα. Θα έχει ως αφετηρία το Μέγαρο Μου­σι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κη (πλα­τεία μπρο­στά στην κε­ντρι­κή εί­σο­δο) και ακο­λου­θώ­ντας την Νέα και την Παλιά Πα­ρα­λία της Θεσ­σα­λο­νί­κης θα κα­τα­λή­ξει στην Κε­ντρι­κή πύλη του Λι­μα­νιού (ΟΛΘ), στη συμ­βο­λή της Λεωφ Νίκης και της οδού Σα­λα­μί­νος. Για να συμ­με­τά­σχει ένας δρο­μέ­ας στα 5.000μ. θα πρέ­πει να έχει συ­μπλη­ρώ­σει το 12ο έτος της ηλι­κί­ας του.
Θα υπάρχει και η εναλ­λα­κτι­κή δια­δρο­μή των 1.500 μέ­τρων από το Λευκό Πύργο μέχρι την Κε­ντρι­κή πύλη του Λιμανιού.

Στο Δρόμο των 5.000μ. θα υπάρ­χει σταθ­μός υπο­στή­ρι­ξης των δρομέων στην περιο­ή του Λευ­κού Πύρ­γου, ενώ στον τερ­μα­τι­σμό θα δια­τί­θε­ται νερό, χυμός και φρού­το. Η πα­ρα­λα­βή των προ­σω­πι­κών αντι­κει­μέ­νων των δρο­μέ­ων, που θα συμ­με­τά­σχουν στα 5.000μ, θα γίνει στην αφε­τη­ρία και η πα­ρά­δο­σή τους στον τερ­μα­τι­σμό.

Για τον δρόμο των 1.500μ. δικαίωμα συμ­με­το­χής έχουν όλοι, ενώ για τα παι­διά κάτω των 12 ετών κρί­νε­ται απα­ραί­τη­τη η συ­νο­δεία γονέα ή άλλου κη­δε­μό­να.

Ει­δι­κή μέ­ρι­μνα θα λη­φθεί για την ασφα­λή κί­νη­ση των συμμετεχόντων με τη συν­δρο­μή ια­τρών.
Όλοι οι δρο­μείς συμμετέχουν απο­κλει­στι­κά με δική τους ευ­θύ­νη, και συ­στή­νε­ται στους συμ­με­τέ­χο­ντες να έχουν υπο­βλη­θεί πρό­σφα­τα σε ια­τρι­κή εξέ­τα­ση. Οι διορ­γα­νω­τές δεν θα ζη­τή­σουν ια­τρι­κές βε­βαιώ­σεις από κα­νέ­ναν δρο­μέα αφού όλοι οι συμ­με­τέ­χο­ντες παίρ­νουν μέρος με δική τους απο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη και οι ανή­λι­κοι με ευ­θύ­νη των κη­δε­μό­νων τους.

Η συμ­με­το­χή είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται οι­κο­νομική συνδρομή.
Όλοι οι συμ­με­τέ­χο­τες θα πα­ρα­λά­βουν στην εκ­κί­νη­ση ανα­μνη­στικό καπελάκι και κατά τον τερ­μα­τι­σμό τους ανα­μνη­στι­κό δί­πλω­μα».

 Την Κυριακή 3 Ιουνίου ο «34ος Δρόμος Θυσίας Διστόμου»

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για το Ολοκαύτωμα του Διστόμου, ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου απόστασης 11.200 μέτρων με την ονομασία «34ος Δρόμος Θυσίας Διστόμου».
Όπως αναφέρει ο Δήμος: «Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Την Τεχνική υποστήριξη του αγώνα έχει η Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), με τη συνδρομή της Αθλητικής & Ψυχαγωγικής Λέσχης ΜΕΔΕΩΝ».

Πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου και η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής είναι η Δευτέρα 22 Μαΐου 2018 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/VqFznjSSq9AkadHA2
Πρόκειται για διοργάνωση ενταγμένη στο συνολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων Μνήμης των Σφαγιασθέντων Διστομιτών στις 10 Ιουνίου 1944 από τα Γερμανικά στρατεύματα Κατοχής.Λαμπαδηδρομία Μνήμης για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή

Ο Δήμος Καισαριανής και ο Δήμος Χαϊδαρίου τιμούν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα ως αντίποινα για ενέδρα του ΕΛΑΣ στους Μολάους Λακωνίας, διοργανώνοντας διήμερο εκδηλώσεων το Σάββατο 5 Μαΐου και την Κυριακή 6 Μαΐου.


Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και φέτος συμβολική Λαμπαδηδρομία που ακολουθεί την διαδρομή που έκαναν τα καμιόνια των Γερμανών εκείνη την ημέρα. Η Λαμπαδηδρομία θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 6 Μαΐου και θα ξεκινήσει στις 9.00 π.μ. από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, καταλήγοντας στο χώρο εκτέλεσης, στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.Όροι συμμετοχής:Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όσοι είναι μεγαλύτεροι των 14 ετών. Οι δρομείς θα συμμετέχουν με δική τους ιατρική ευθύνη.

Διαδρομή: Η συνολική διαδρομή είναι 12.2 χλμ. Οι δρομείς εκκινώντας από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου «Μπλοκ 15» θα ακολουθήσουν τη διαδρομή: Οδός Φλούτζη – Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου – Χίου – Στρ. Καραΐσκάκη – Ιερά Οδός – Πειραιώς – Ερμού – Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου – Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας – Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Γρηγορίου Θεολόγου – Κουκλουτζά – Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως – Πανιωνίου – Ηρώων Σκοπευτηρίου.– Θυσιαστήριο της Λευτεριάς.


Σε όλη τη διάρκεια της Λαμπαδηδρομίας, θα υπάρχουν συνοδευτικά οχήματα της τροχαίας για την ασφάλεια των αθλητών καθώς και νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ενώ τους δρομείς θα ακολουθεί όχημα του Δήμου. Θα υπάρχουν τέσσερεις (4) σταθμοί εφοδιασμού.
1. Ιερά Οδός & Θηβών
2. Γεωπονική
3. Ερμού
4. Βασιλίσσης Σοφίας (Σταθμός Μετρό)
Με την ολοκλήρωση της διαδρομής θα γίνει απονομή συμβολικών τιμητικών επαίνων συμμετοχής, ενώ οι πρώτοι λαμπαδηδρόμοι που θα τερματίσουν θα ανάψουν το βωμό εντός του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς».
Δήλωση συμμετοχής:
Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και αποστείλετε την:
1. Στα mail: g.t.dimarxou@kessariani.gr και percost@gmail.com
2. Στα fax: 2107295917 και 2105323380
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα:
Καισαριανή: 2132010796 / 2132010733
Χαϊδάρι: 2132047376 / 2132047354


Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «Παρακαλούμε δηλώστε τις συμμετοχές σας έγκαιρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκκίνηση της Λαμπαδηδρομίας. Δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται μέχρι 1 ώρα πριν την εκκίνηση.
Η συμμετοχή σας συνιστά έμπρακτη συμβολή στην απόδοση τιμής και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης».