Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Μωρέ λες να στήνουν τη μπίζνα στη ζούλα;

...αφού θυμίσουμε ότι υπάρχει πλούσια αρχείο από τις πολλές διατυπώσεις θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για αντίστοιχες περιπτώσεις, όταν ήταν αντιπολίτευση, αναρτούμε μία ανακοίνωση του Δήμου Ικαρίας που μας πονήρεψε γι αυτό που καταγγέλλει. Μήπως στη ζούλα τίποτα τριτομνημονιακοί πάνε να κάνουν τη μπίζνα μέσω της ΔΕΗ; Μία σκέψη έκανα στα φωναχτά...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Κήρυκος 22 Ιουλίου 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5.716
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Άγιος Κήρυκος Ικαρία
Τ.Κ.83300
Τηλ. : 2275350401 - 412
Fax : 2275022215
Email: dak2@otenet.gr Προς: ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε
Κοιν: 1) Εισαγγελία Σάμου
2) Α.Τ Αγιου Κηρύκου
3) Γραφείο δόμησης δήμου Ικαρίας

Θέμα : Αυθαίρετη εγκατάσταση σε δημοτική έκταση από την «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε»


Προ ημερών λάβαμε τυχαία γνώση της εγκατάστασης δύο ιστών καταμέτρησης
ανέμου που τοποθετήθηκαν σε δημοτική έκταση στη θέση «Φυρινάσπα» της Τοπικής
Κοινότητας Περδικίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας κατά
το δεύτερο δεκαπενθήμερο μηνός Ιουνίου 2016. Κατόπιν αναζήτησης πληροφοριών
μάθαμε ότι η εγκατάσταση έγινε από την εταιρία σας.

Η ενεργεία σας αυτή μας προκάλεσε κατάπληξη διότι δεν προηγήθηκε καμία επίσημη
ή ανεπίσημη ενημέρωση του Δήμου Ικαρίας. Είναι συνεπώς μια αυθαίρετη ενέργεια,
αφού δραστηριοποιήστε εντός δημοτικής έκτασης άνευ καμίας παραχώρησης χρήσης
προς εσάς. Με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεστε δημοτική έκταση χωρίς καμία δική
μας συγκατάθεση.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε εντός 5 ημερών από τη λήψη της παρούσας να
προβείτε στην αφαίρεση των δύο ιστών καταμέτρησης ανέμου που τοποθετήθηκαν
σε δημοτική έκταση στη θέση «Φυρινάσπα» της Τοπικής Κοινότητας Περδικίου της
Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας, άλλως αν περάσει άπρακτη η
προθεσμία θα τους αφαιρέσουμε με δαπάνες που θα σας καταλογιστούν και επίσης να
μας καταβάλετε το ποσό των 5.000 ευρώ ως αποζημίωση χρήσης του ως άνω χώρου
μέχρι σήμερα.

Τέλος σας καλούμε να διακόψετε κάθε άλλη ενέργεια που σχεδιάζετε εσείς η
συνεργάτες σας, στην συγκεκριμένη δημοτική έκταση διότι δεν έχετε καμία δική μας
συγκατάθεση. Σε περίπτωση που προβείτε σε οποιαδήποτε ενεργεία (πλην της αφαίρεσης
των ιστων) στην συγκεκριμένη δημοτική έκταση, Θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα
δικαιώματα μας εναντίον σας προσφεύγοντας και στα πολιτικά και στα ποινικά
δικαστήρια.