Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΡΤ 3 με περήφανους εργαζόμενους


Προσθήκη λεζάντας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ3
ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗ Δ.Τ.


Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσιοποιούν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 σε σχέση με τον αριθμό των συναδέλφων τους που ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ να καταθέσουν αίτηση για δίμηνη πρόσληψη στο μεταβατικό φορέα της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Σύμφωνα με αυτά και με βάση την πιο πρόσφατη κατάσταση προσωπικού:
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 373 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ την 11η Ιουνίου με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου στην ΕΡΤ3, αυτοί που ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ στη Δ.Τ. είναι 208 ΕΝΑΝΤΙ 165 ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ.

Επιπλέον, όσοι επέλεξαν να ΜΗ συμμετάσχουν στον μεταβατικό φορέα είναι περισσότεροι και στο ΣΥΝΟΛΟ του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της ΕΡΤ3 που περιλαμβάνει και τους Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου.
Συγκεκριμένα, από τους 417 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΗ οι  217  ΕΝΑΝΤΙ  200  ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ.

Υπογραμμίζεται ότι τα δεδομένα αυτά προέκυψαν μετά από πρωτοβουλία και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων της ΕΡΤ3 να δώσει μια τεκμηριωμένη απάντηση σχετικά με τον ακριβή αριθμό όσων δεν συμμετείχαν στους δύο διαγωνισμούς που προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομικών, δημοσιοποιώντας ταυτόχρονα τα ονόματά τους.          
Για τη διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, η Γενική Συνέλευση  των εργαζομένων της ΕΡΤ3 έχει στη διάθεσή της την έγγραφη συναίνεση όλων των συναδέλφων που περιλαμβάνονται στη λίστα των ΜΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ που ακολουθεί.

Σημειώνεται επίσης ότι, από τους 217 συνολικά εργαζόμενους που δεν υπέβαλαν αίτηση, μόλις 15 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου και 2 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δε θέλησαν να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία για τους Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου, έχει το γεγονός ότι δεν προβλέπεται να λάβουν αποζημίωση, όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους.

Επισυνάπτεται πίνακας με τα ονόματα των ΜΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ για δίμηνη πρόσληψη στη Δ.Τ.