Ικαριώτες Πρόσφυγες στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο Α μέρος

https://www.youtube.com/watch?v=C625SYZQJ9U

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Η νομοθέτηση της Εθνικής Αντίστασης και ο ορισμός της 25ης Νοεμβρίου για τον Πανελλαδικό εορτασμό της

 Στη φωτογραφία Λέσβιοι Ελασίτες το 1944 στη Μυτιλήνη (Αρχείο Αδελφών Χουτζαίου), από δελτίο τύπου του Παραρτήματος Λέσβου ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

...αναδημοσίευση από το www.ertnews.gr...

Ήταν 23 Αυγούστου 1982 όταν η Βουλή αναγνώρισε με την ψήφιση του νόμου 1285/82 την Εθνική Αντίσταση κατά των δυνάμεων του Άξονα την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το μέχρι τότε νομοθετικό πλαίσιο, αποτελούσαν νόμοι της μεταπολεμικής περιόδου, με κύριο χαρακτηριστικό τον αποκλεισμό από το χαρακτηρισμό του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, όσων συμμετείχαν σε οργανώσεις που ακολούθως βρέθηκαν στην πλευρά των ηττημένων του εμφυλίου πολέμου.

Το 1949 εκδόθηκε ο πρώτος νόμος (Α.Ν. 971)  το 1949, ακολούθησε συμπλήρωσή του και ακολούθησε ο Ν. 2272 του 1952, οι οποίοι καταργήθηκαν αργότερα, αλλά επανήλθαν σε ισχύ και συμπληρώθηκαν με τον Νόμο του 1982.το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στη Χαλκίδα και μνημείο στην Πάτρα στα Ψηλαλώνα-Φωτο Ν. Μπράτσος


Ο νόμος του 1982 αφαίρεσε από τους προηγούμενους νόμους τις παραγράφους που απέκλειαν, την πλευρά των ηττημένων του εμφυλίου και επιπλέον καθιέρωνε ως ετήσιο πανελλαδικό εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης την Επέτειο της Μάχης του Γοργοποτάμου (1942), δηλαδή κάθε 25η Νοεμβρίου, με το σκεπτικό της συνεργασίας στην επιχείρηση όλων των τμημάτων της Εθνικής Αντίστασης, συνεπικουρούμενα από ομάδα Εγγλέζων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ρυθμίσεις του νόμου 2643/98 (ΦΕΚ 220/Α/28-9-1998) που προβλέπεται μέριμνα για τους αντιστασιακούς ή ένα μέλος της οικογένειάς τους. Το σκεπτικό είναι ότι η δράση τους επέφερε συνέπειες και στην επαγγελματική τους εξέλιξη, συνεπώς και στην οικογένειά τους, οπότε η ρύθμιση προβλέπει αποκατάσταση, όπως και σε άλλες ειδικές κατηγορίες (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι).τώρα μέσω της ΔΥΠΑ, πριν με τον ΟΑΕΔ


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2643/1998

ΦΕΚ 220/Α/28-9-1998

Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1
Προστατευόμενα πρόσωπα
1.Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α.Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.
β.Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Επίσης, προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων.
γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική αντίσταση, κατά την έννοια του Ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α΄) και τα τέκνα τους.
Επίσης προστατεύονται: αα) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική
αντίσταση κατά την έννοια του Ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.Δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α΄), και ββ) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των σ