Ικαριώτες Πρόσφυγες στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο Α μέρος

https://www.youtube.com/watch?v=C625SYZQJ9U

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

Aγώνας για το δικαίωμα στη μόνιμη δουλειά