Ικαριώτες Πρόσφυγες στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο Α μέρος

https://www.youtube.com/watch?v=C625SYZQJ9U

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

"Tιμωρήθηκαν" επειδή ζήτησαν τα δεδουλευμένα!!

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει τις ενέργειες των δύο Εταιρειών Καθαριότητας, ΥΑΔΕΣ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας και ISS του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Είναι καταρχήν γνωστό, δίδαγμα της κοινής πείρας πλέον, ότι τα συνεργεία καθαρισμού συγκαταλέγονται στις κατηγορίες εργοδοτών που συστηματικά παραβιάζουν τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, αθετούν κατ’ εξακολούθηση τις συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι του προσωπικού, για το οποίο διακατέχονται της αντίληψης ότι είναι αναλώσιμο προϊόν, βραχείας διάρκειας.
Η μεταχείριση του προσωπικού καθορίζεται με βάση την παθητικότητα ή μη της στάσης των εργαζομένων έναντι των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους.
Με αυτήν τη νοοτροπία ενήργησε η εταιρεία καθαριότητας του Νοσοκομείου Άγ. Ανδρέας ΥΑΔΕΣ η οποία τιμώρησε επτά εργαζόμενες από το προσωπικό, οι οποίες είχαν διαμαρτυρηθεί για τη μη καταβολή του μισθού τους αποκλείοντας τες από την απασχόληση κατά την τελευταία περίοδο που ασκεί το έργο καθαρισμού μετά τον τελευταίο διαγωνισμό.
Η Εταιρεία καθαριότητας ISS του ΠΓΝΠ παραβιάζει κατ’ εξακολούθηση την Εργατική Νομοθεσία όπως:
Εργαζόμενες απασχολούνται για μεγάλο διάστημα με συμφωνημένο ωράριο 8 ώρες ημερησίως και αμείβονται με την 6ωρη απασχόληση όπου προβλέπει η ατομική σύμβαση εργασίας.
Δεν υπολογίζονται και δεν καταβάλλονται ορθά οι Κυριακές, οι Αργίες, οι Νύχτες κλπ.
Επίσης, οι καταστάσεις προς την Επιθεώρηση Εργασίας ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και καλούμε τον ΣΕΠΕ σε συστηματικούς ελέγχους.
Πεποίθηση του Ε.Κ.Πάτρας είναι ότι η εκάστοτε Διοίκηση του Νοσοκομείου θα πρέπει να λαμβάνει πολύ σοβαρά τις καταγγελίες που μπορεί να βαρύνουν τις εταιρείες που συνεργάζεται με σκοπό την αποφυγή λήψης αποφάσεων που εκθέτουν τη Διοίκηση και ενθαρρύνουν πρακτικές παράβασης της Εργατικής και Φορολογικής Νομοθεσίας.
Το Ε.Κ.Πάτρας δεν θα επιτρέψει τη διαιώνιση τέτοιων πρακτικών και καλεί τις Διοικήσεις των δύο Νοσοκομείων να λάβουν κάθε νόμιμο μέτρο για την προστασία της νομιμότητας.
Από το Ε.Κ.Πάτρας