Ικαριώτες Πρόσφυγες στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο Α μέρος

https://www.youtube.com/watch?v=C625SYZQJ9U

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

ΕΤΕΡ. Με εφετειακή απόφαση δικαιώνονται δύο συνάδελφοί μας που απελύθησαν από τον Sport 24 Radio 103.3 (πρώην SENTRA 103.3)

Αθήνα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Με την απόφαση 3052/2015 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών δικαιώνονται, σε δεύτερο βαθμό, οι δύο συνάδελφοί μας τεχνικοί, αμφότεροι μέλη της Ενώσεώς μας, που απελύθησαν από την διοίκηση του ραδιοσταθμού Sport 24 Radio 103.3 (πρώην SENTRA 103.3) επειδή δεν υπέγραψαν ατομική σύμβαση με όρους δυσμενέστερους της ΣΣΕ μας.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης 2888/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από την εργοδοτική πλευρά, που δικαίωνε καθ' όλα τους απολυμένους συναδέλφους μας.

Συγκεκριμένα με την απόφασή του το δικαστήριο λέει ότι : «ο ισχυρισμός της εναγόμενης - εκκαλούσας (του ραδιοσταθμού Sport 24 Radio 103.3, πρώην SENTRA 103.3) ότι η απόλυση των εναγόντων (τεχνικών-μελών της ΕΤΕΡ) οφείλεται σε οικονομοτεχνικούς λόγους δεν ευσταθεί και συνεπώς είναι απορριπτέος ο σχετικός λόγος έφεσης διότι ανεξάρτητα από τα υπάρχοντα οικονομικά προβλήματα της εναγόμενης(του ραδιοσταθμού Sport 24 Radio 103.3, πρώην SENTRA 103.3) έπρεπε έναντι των εναγόντων (τεχνικών-μελών της ΕΤΕΡ) να εφαρμόσει ηπιότερα μέτρα, τα οποία προφανώς δεν θα προκαλούσαν δυσχέρεια στην οικονομική της κατάσταση, όπως προαναφέρθηκε.» και : «απορρίπτει την έφεση (του ραδιοσταθμού Sport 24 Radio 103.3, πρώην SENTRA 103.3) ως ουσία αβάσιμη» .
Παρακάτω θυμίζουμε τι έλεγε η απόφαση 2888/2013 του Πρωτοδικείου Αθηνών, την οποία δεν σεβάστηκε η εργοδοσία και απέλυσε για δεύτερη φορά τους συναδέλφους που όμως δικαιώθηκαν και από την Εφετειακή Απόφαση 3052/2015.
Συγκεκριμένα λοιπόν η πρωτόδικη απόφαση, δεχόμενη την αγωγή των μελών μας, έλεγε:
«Αναγνωρίζει ότι είναι άκυρη η καταγγελία σύμβασης εργασίας των εναγόντων (τεχνικοί μέλη της ΕΤΕΡ) που έλαβε χώρα στις 3-4-2012
Και έπειτα ότι : «Υποχρεώνει την εναγόμενη (ραδιοσταθμός Sport 24 Radio 103.3, πρώην SENTRA 103.3) να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα (τεχνικό-μέλος της ΕΤΕΡ) το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ (19.062 ?) και στον δεύτερο ενάγοντα (τεχνικό-μέλος της ΕΤΕΡ) το ποσόν έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (11.926,44 ?),με τον νόμιμο τόκο από τότε που κάθε κονδύλι ήταν απαιτητό και μέχρι την εξόφληση .»
«Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη»
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον νομικό μας σύμβουλο Δημήτρη Περπατάρη, που χειρίστηκε την υπόθεση των συναδέλφων μας.
Καλούμε την εργοδοτική πλευρά να επιδείξει σύνεση και ρεαλισμό σταματώντας τώρα την προσπάθεια της, με πρόσχημα την κρίση , για την επιδείνωση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων και να καθήσει στο τραπέζι για έναν ειλικρινή διάλογο με τα Σωματεία ώστε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες των καιρών από κοινού.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους.
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ