Ικαριώτες Πρόσφυγες στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο Α μέρος

https://www.youtube.com/watch?v=C625SYZQJ9U

Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Αύξηση των εργατικών ατυχημάτων

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος Δελτίο Τύπου Αυξάνεται για άλλη μια φορά ο αριθμός των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας. Το χθεσινό θλιβερό γεγονός του θανάτου των τριών εργαζομένων της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, για τους οποίους εκφράζουμε τη βαθειά μας οδύνη, αναδεικνύει μέσα από την τραγικότητά του, την έλλειψη των αναγκαίων μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και τις επιπτώσεις τους, όταν τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν άμεση προτεραιότητα. Για το συγκεκριμένο χώρο εργασίας η νομοθεσία προβλέπει και απαιτεί την ύπαρξη: 1) σχετικής άδειας από την Πυροσβεστική, 2) λήψης μέτρων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, 3) εκπόνησης από τον εργοδότη σχεδίου εκτάκτων αναγκών (emergency plan), μέρος του οποίου αποτελεί και το σχέδιο εκκένωσης (evacuation plan) του χώρου, σε κάθε έκτακτο γεγονός που μπορεί να απειλήσει τη ζωή των εργαζομένων, 4) εκτίμησης από τον εργοδότη του επαγγελματικού κινδύνου και μια σειρά άλλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Αν υπήρχε μια ορθή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, θα αναδείκνυε την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου υποκαταστήματος της Τράπεζας και θα είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα - συμπεριλαμβανομένου και της εκκένωσης του συγκεκριμένου χώρου σε συγκεκριμένες περιστάσεις - για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος καταγγέλλει την υποβάθμιση και ανυπαρξία των θεσμών για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων με άμεσες συνέπειες να θρηνούμε συχνά απώλειες ζωής με τη μορφή θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.