Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

40% μειώσεις και εκ περιτροπής εργασία προωθεί η δημοτική αρχή στον "επικοινωνία 94FM"

Στον πάγκο του προκρούστη κάθε εργασιακό δικαίωμα, μετά από μακρά περόδο "αποψίλωσης" του σταθμού με απολύσεις, είναι - δεν είναι 10 οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει.