Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Tρίτος γύρος εκλογών στην ΕΡΤ για εκπρόσωπο εργαζομένων στο ΔΣ (να τους εκατοστήσουμε) !!H ανακοίνωση του Γιώργου Μαρινόπουλου, η ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής και η δικιά μας θέση, που τη διατυπώσαμε στο τέλος του 2015.
2)Αγία Παρασκευή, 3/3/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ


Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι


Η Κεντρική Εφορευτική  Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.), μετά την αριθμ. 83/3-2-2016, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ (ΑΔΑ: 6ΩΣ9465Θ1Ε-ΝΑΔ/ 12-2-16) σχετική με την κάλυψη του κόστους των εκλογών του 3ου γύρου και σύμφωνα με το Ν.1264/82, το αρθρ.14 του Ν.3965/11 και το άρθρο 7, παρ. 1 και 3 του Ν.4324/15, αποφάσισε οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη ενός δημοσιογράφου εκπροσώπου των εργαζομένων, να διεξαχθούν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 10:00 και λήξη την 19:00.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε 23 εκλογικά τμήματα, από Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.), στις οποίες θα προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

Όλοι οι εργαζόμενοι θα ψηφίσουν με την αστυνομική τους ταυτότητα ή με οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, στα εκλογικά τμήματα που είναι εγγεγραμμένοι.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημήτρης Κούνης

Καίτη Θεοδωρίδου

Ανδρέας Σκαλίδης


3)η ανάρτησή μας: Ο μόνος τρίτος γύρος που μπορεί να γίνει αποδεκτός